„Aj rozporuplné názory môžu viesť jednou cestou.“
MAREK ŠULC
Headhunting
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile