„Dnes každý z nás vlastní hlavný výrobný prostriedok spoločnosti
– svoju vlastnú myseľ."
KJELL A NORDSTRÖM
Executive Search
Interim Management
Recruitment
Temporary Placement
Professional Linkedin Profile