Headhunting


Služba je optimálna hlavne pre vyhľadávanie a obsadenie Kandidátov na manažérske pozície a na pozície, na ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia v danej oblasti. Zahŕňa prieskum trhu, vyhľadáme a oslovíme vybraných potenciálnych kandidátov, pripravíme zoznam cieľových spoločností, prehľadávame relevantný trh, aby sme dokázali identifikovať kandidátov s požadovaným profilom.

V priebehu celého výberu, až do finálnej fázy, zostáva meno Vašej spoločnosti dôverným, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Kandidáti, ktorých Vám predstavíme, majú Vami požadovaný profil a zodpovedajúce skúsenosti v danom odbore, či v danej pozícii. Samotnému predstaveniu predchádza séria dôsledných stretnutí s konzultantom spoločnosti PERSONALITY. Stretnutia prebiehajú štandardne v našich priestoroch, ktoré má aj Klient plne k dispozícii. Klientovi následne pripravíme podrobný Osobný Profil, ktorý obsahuje potrebné informácie od štúdia po súčasné zamestnanie, motivačné faktory Kandidáta a oblasť, v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať.

U vybraného Kandidáta môže následne prebehnúť osobnostné, prípadne výkonovo zamerané testovanie. Podľa požiadaviek Klienta získame referencie od bývalých zamestnávateľov, prípadne priamych nadriadených. Dlhodobá garancia je samozrejmosťou.

Mám záujem

Temporary Placement


V každom podnikaní sa zvyknú potreby pracovnej sily cyklicky meniť. Prostredníctvom služby Temporary Placement získate operatívne prístup ku kvalifikovaným pracovníkom a môžete tak prispôsobiť pracovnú silu meniacim sa potrebám vášho podnikania.

Služba sa vyznačuje vysokou mierou flexibility a širokými personálnymi možnosťami. Umožníme vám vyplniť vaše potreby napríklad pri nadchádzajúcich projektoch, pri zvýšených sezónnych požiadavkách, pri čerpaní dovolenky súčasných zamestnancov, či pri neočakávaných situáciách, dlhodobých PN zamestnancov ale aj znížiť počet zamestnancov počas útlmových období.

Zabezpečíme pre Vás:
 • Vyhľadanie, výber a preverenie skúseností vybraných Kandidátov
 • Zaškolenie Kandidátov s ohľadom na vykonávané pozície
 • Prípravu a zodpovednosť za pracovné zmluvy Kandidátov, vrátane mzdovej a daňovej agendy
 • Rýchle reagovanie na potrebu navýšenia, prípadne výmenu zamestnanca na žiadosť Klienta
 • Fakturovanie za odvedenú prácu podľa vopred dohodnutej sadzby v mesačných intervaloch

Mám záujem

Recruitment


Z nášho dlhoročného pôsobeniu na trhu práce vieme, že kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci sú najdôležitejším aktívom každej spoločnosti. Prostredníctvom služby RECRUITMENT Vám zaručíme najlepšie možné riešenia spojené s výberom a prijímaním nových zamestnancov.

Pri našej práci uplatňujeme dôsledné výberové kritériá a účinné spôsoby náboru, selekcii a stretnutiam s kandidátmi venujeme dostatočne dlhý čas, aby sme mali možnosť spoznať uchádzačov a oni majú možnosť sa prejaviť. Zároveň sme v neustálom kontakte s Klientom, ktorý je priebežne informovaný o priebehu výberového procesu. Naša kontaktná sieť obsahuje veľký počet zaujímavých odborníkov, takže dokážeme ponúknuť optimálne riešenia pre rôzne typy pracovných pozícií.

Služba RECRUITMENT obsahuje:

 • Zadefinovanie konkrétnej pracovnej pozície u Klienta a určenie kontaktnej osoby
 • Vyhľadávanie v kvalitnej internej databáze, inzerciu v médiách, na internete a partnerských portáloch
 • Selekciu spomedzi uchádzačov a stretnutie najlepších Kandidátov s konzultantom PERSONALITY
 • Zabezpečenie psychometrického testovania
 • Príprava Profilu Kandidáta s popisom zručností a odborných skúseností a zaslanie Klientovi
 • Dohodnutie termínu stretnutia a osobné predstavenie Kandidáta Klientovi
 • Zabezpečenie kompletnej komunikácie medzi Kandidátom a Klientom
 • Obsadenie pozície s minimálne 4 mesačnou garanciu na Kandidáta
Mám záujem

Professional Linkedin Profile


Vytvoríme Vám profesionálny Linkedin osobný profil


Linkedin je modernou metódou vyhľadávania kandidátov. Váš profil nezostane nepovšimnutý zamestnávateľmi, recruitérmi, a headhuntermi. Obnovte kontakty so svojimi známymi, kolegami a bývalými kolegami, zvýšte profesionalitu pôsobenia Vašej firmy, pre ktorú pracujú kompetentní ľudia a v prípade, ak hľadáte zmenu, poukážte na svoje skúsenosti. 


Tri dôvody, prečo potrebujete mať profesionálny Linkedin profil:

 • Osobná reklama - získavajte a udržiavajte kontakty
 • Ukážte kompetenciu a profesionalitu ľudí pracujúcich pre Vašu spoločnosť
 • Nenechajte si ujsť nové pracovné ponuky

Váš profesionálny profil sa objaví vo výsledkoch vyhľadávania na Linkedin a Google! 

 • Sme poprednými tvorcami profesionálnych Linkedin profilov
 • Staňte sa viditeľným pre headhunterov a budúcich zamestnávateľov
 • Tvoríme Vašu osobnú značku 
Vytvoríme váš profil v jazykoch: EN, DE, ES, FR, HU, CZ, SK 
Bližšie informácie, referencie a cenník: www.ProfileLinked.in
Kontakt: +421 948 901 909 alebo e-mailom na adresu: linkedin@personalityHR.com
Mám záujem

Interim Management


Ako funguje interim manažment?

Interim manažment je veľmi obľúbená služba. Pretože interim manažér sa často stane prechodným zamestnancom objednávateľa, vzniká pracovnoprávny "trojuholník" PERSONALITY - manažér – pracovisko klienta.

Za kompletnú komunikáciu od počiatočnej fázy preberá spoločnosť PERSONALITY. Na ňu sa obracia podnik so žiadosťou o INTERIM Manažéra. Výber toho správneho človeka s istým osobnostným, vedomostným i skúsenostným profilom si vyžaduje podrobnú analýzu situácie. Na základe tejto analýzy firma vyhotoví profil hľadaného manažéra, odkonzultuje ho s vedením podniku, v databáze vyhľadá pracovníka, ktorý danému profilu najviac vyhovuje a predstaví ho vedeniu firmy.

Často ponúkneme viac ako jedného kandidáta a na klientovi potom závisí, ktorého z ponúkaných interim manažérov si vyberie. Sme partnerom projektu siete Interim Manažérov: www.TopHeads.me

Mám záujem

KONTAKTY

Personality
personálne služby
Landererova 8
Bratislava 811 09
Kontaktná osoba
Peter Križan
moc.RHytilanosrep@nazirk.retep
Tel.: +421 903 962 510

MÁM ZÁUJEM O TÚTO SLUŽBU

Odoslať