AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKYÚčtovný špecialista s aktívnym nemeckým jazykom
Bratislava

Administratívny pracovník s aktívnym nemeckým jazykom
Bratislava

Pracovník na vysokozdvižnom vozíku
Nitra

HR Assistant
Nitra

Technický pracovník predúpravy
Nitra

Technický pracovník na lakovni
Nitra

HEAD OF STRATEGIC SOURCING / Strategický nákupca pre FASHION
Bratislava

Business Process Consultant
Bratislava

Vedúci nástrojárne
Žarnovica

HEAD OF FINANCE DEPARTMENT / SSC
Košice

Našim klientom je silná a úspešná medzinárodná obchodná spoločnosť OMV Slovensko, člen skupiny OMV, významného svetového výrobcu ropy a zemného plynu a inovatívnych energetických riešení pre petrochemický priemysel. Vyše 25 ročná tradícia pôsobenia na slovenskom trhu a vyše 60 ročná história pôsobenia v medzinárodnom meradle sú zárukou stability a kvality, ktorú náš klient ponúka.
Našim klientom je silná a úspešná medzinárodná obchodná spoločnosť OMV Slovensko, člen skupiny OMV, významného svetového výrobcu ropy a zemného plynu a inovatívnych energetických riešení pre petrochemický priemysel. Vyše 25 ročná tradícia pôsobenia na slovenskom trhu a vyše 60 ročná história pôsobenia v medzinárodnom meradle sú zárukou stability a kvality, ktorú náš klient ponúka.
Našim klientom je stabilná a úspešná medzinárodná spoločnosť, dodávateľ v automobilovom priemysle.
Našim klientom je úspešná medzinárodná spoločnosť, poskytovateľ služieb v oblasti lakovania v automobilovom priemysle. Spoločnosť bola založená v roku 1992 vo Veľkej Británii. Skúsené tímy nášho klienta poskytujú výrobcom automobilov kvalitné služby, manažment lakovania, logistiku a kontrolu kvality.
Našim klientom je úspešná medzinárodná spoločnosť, poskytovateľ služieb v oblasti lakovania v automobilovom priemysle. Spoločnosť bola založená v roku 1992 vo Veľkej Británii. Skúsené tímy nášho klienta poskytujú výrobcom automobilov kvalitné služby, manažment lakovania, logistiku a kontrolu kvality.
Naším klientom je úspešná módna značka s tradíciou.
Our client is a strong and successful international company, OMV Slovakia, a member of the OMV Group, a major global producer of oil and natural gas and innovative energy solutions for the petrochemical industry. More than 25 years of tradition on the Slovak market and more than 60 years of history on the international scale guarantee the stability and quality that our client offers.
Pracovnú pozíciu obsadzujeme pre nášho klienta, úspešnú medzinárodnú strojársku spoločnosť, dodávateľa pre automobilový priemysel.
Pozíciu obsadzujeme pre globálnu SSC spoločnosť pôsobiacu na východnom Slovensku. Hlavnou misiou je poskytovať podporu spoločnostiam partnerských skupín v Európe pri finančných transakciách (Treasury, Tax, Risk, Accounting, Reporting), správe HR a Payroll.
AKTUÁLNE PRACOVNÉ PONUKY