Súhlas so spracovávaním osobných údajov

Udeľujem týmto svoj súhlas so spracovaním osobných údajov skupinou Personality na účel mojej evidencie ako príjemcu pracovných ponúk (kandidáta) v databáze kandidátov recruitingovej a headhuntingovej skupiny spoločností PERSONALITY.

Skupina PERSONALITY (tvoria ju spoločnostiPersonality, s.r.o., IČO 44 549 733 a Personality Leasing Services, s.r.o., IČO: 45 275 742 , obe so sídlom Svätoplukovo námestie 1/B, Nitra a Personality HR Consulting, s.r.o., IČO 021 55 982, so sídlom Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, ČR), bude na tento účel spracúvať moje osobné údaje z registračného formulára (meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa, email, telefónne číslo, profesná história, vzdelanie, mzdové očakávania), životopisu a ďalších dokumentov, zdieľať moje osobné údaje so svojimi klientami a kontaktovať ma, ak má zamestnávateľ záujem o pracovný pohovor alebo viac informácií o mne alebo ak ma skupina PERSONALITY odporúča ako vhodného kandidáta.

Beriem na vedomie a potvrdzujem, že tento súhlas udeľujem dobrovoľne a môžem ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním.

Odvolať súhlas je možné emailom na adrese data@personalityhr.com alebo písomne na adrese Personality, s.r.o., Svätoplukovo námestie 1/B, 949 01 Nitra, SR. Ak súhlas nie je odvolaný skôr, platí 3 roky od udelenia. Beriem na vedomie, že z databázy bude skupina PERSONALITY vyberať vhodných kandidátov pre pozície svojich klientov, a že moje osobné údaje budú poskytované tretím osobám, predovšetkým klientom skupiny PERSONALITY, ktorými sú najmä súkromné výrobné, technologické, informačné a obchodné spoločnosti so sídlom v Európskej únii. Podrobné informácie o spracovaní mojich osobných údajov, ich príjemcoch a o mojich právach sú na stránke https://www.personalityhr.com/data/kandidat a potvrdzujem, že som sa s nimi oboznámil/a pred udelením súhlasu.