Headhunting


Služba je optimálna hlavne pre vyhľadávanie a obsadenie Kandidátov na manažérske pozície a na pozície, na ktorých je vyžadovaná vysoká špecializácia v danej oblasti. Zahŕňa prieskum trhu, vyhľadáme a oslovíme vybraných potenciálnych kandidátov, pripravíme zoznam cieľových spoločností, prehľadávame relevantný trh, aby sme dokázali identifikovať kandidátov s požadovaným profilom.

V priebehu celého výberu, až do finálnej fázy, zostáva meno Vašej spoločnosti dôverným, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam.

Kandidáti, ktorých Vám predstavíme, majú Vami požadovaný profil a zodpovedajúce skúsenosti v danom odbore, či v danej pozícii. Samotnému predstaveniu predchádza séria dôsledných stretnutí s konzultantom spoločnosti PERSONALITY. Stretnutia prebiehajú štandardne v našich priestoroch, ktoré má aj Klient plne k dispozícii. Klientovi následne pripravíme podrobný Osobný Profil, ktorý obsahuje potrebné informácie od štúdia po súčasné zamestnanie, motivačné faktory Kandidáta a oblasť, v ktorej by sa chcel ďalej rozvíjať.

U vybraného Kandidáta môže následne prebehnúť osobnostné, prípadne výkonovo zamerané testovanie. Podľa požiadaviek Klienta získame referencie od bývalých zamestnávateľov, prípadne priamych nadriadených. Dlhodobá garancia je samozrejmosťou.