Interim Management


Ako funguje interim manažment?

Interim manažment je veľmi obľúbená služba. Pretože interim manažér sa často stane prechodným zamestnancom objednávateľa, vzniká pracovnoprávny "trojuholník" PERSONALITY - manažér – pracovisko klienta.

Za kompletnú komunikáciu od počiatočnej fázy preberá spoločnosť PERSONALITY. Na ňu sa obracia podnik so žiadosťou o INTERIM Manažéra. Výber toho správneho človeka s istým osobnostným, vedomostným i skúsenostným profilom si vyžaduje podrobnú analýzu situácie. Na základe tejto analýzy firma vyhotoví profil hľadaného manažéra, odkonzultuje ho s vedením podniku, v databáze vyhľadá pracovníka, ktorý danému profilu najviac vyhovuje a predstaví ho vedeniu firmy.

Často ponúkneme viac ako jedného kandidáta a na klientovi potom závisí, ktorého z ponúkaných interim manažérov si vyberie. Sme partnerom projektu siete Interim Manažérov: www.TopHeads.me