Temporary Placement


V každom podnikaní sa zvyknú potreby pracovnej sily cyklicky meniť. Prostredníctvom služby Temporary Placement získate operatívne prístup ku kvalifikovaným pracovníkom a môžete tak prispôsobiť pracovnú silu meniacim sa potrebám vášho podnikania.

Služba sa vyznačuje vysokou mierou flexibility a širokými personálnymi možnosťami. Umožníme vám vyplniť vaše potreby napríklad pri nadchádzajúcich projektoch, pri zvýšených sezónnych požiadavkách, pri čerpaní dovolenky súčasných zamestnancov, či pri neočakávaných situáciách, dlhodobých PN zamestnancov ale aj znížiť počet zamestnancov počas útlmových období.

Zabezpečíme pre Vás:
  • Vyhľadanie, výber a preverenie skúseností vybraných Kandidátov
  • Zaškolenie Kandidátov s ohľadom na vykonávané pozície
  • Prípravu a zodpovednosť za pracovné zmluvy Kandidátov, vrátane mzdovej a daňovej agendy
  • Rýchle reagovanie na potrebu navýšenia, prípadne výmenu zamestnanca na žiadosť Klienta
  • Fakturovanie za odvedenú prácu podľa vopred dohodnutej sadzby v mesačných intervaloch