Recruitment


Z nášho dlhoročného pôsobeniu na trhu práce vieme, že kvalifikovaní a motivovaní zamestnanci sú najdôležitejším aktívom každej spoločnosti. Prostredníctvom služby RECRUITMENT Vám zaručíme najlepšie možné riešenia spojené s výberom a prijímaním nových zamestnancov.

Pri našej práci uplatňujeme dôsledné výberové kritériá a účinné spôsoby náboru, selekcii a stretnutiam s kandidátmi venujeme dostatočne dlhý čas, aby sme mali možnosť spoznať uchádzačov a oni majú možnosť sa prejaviť. Zároveň sme v neustálom kontakte s Klientom, ktorý je priebežne informovaný o priebehu výberového procesu. Naša kontaktná sieť obsahuje veľký počet zaujímavých odborníkov, takže dokážeme ponúknuť optimálne riešenia pre rôzne typy pracovných pozícií.

Služba RECRUITMENT obsahuje: