Referent/ Špecialista pre inžiniersku činnosť

CLIENT DESCRIPTION

Klient sa v rámci portfólia zameriava na koľajovú dopravu, pozemné komunikácie, mosty, vodohospodárske stavby, dopravné inžinierstvo, pozemné stavby a ekológiu. Projektuje cesty, rýchlostné cesty, diaľnice a ďalšiu pozemnú infraštruktúru, napr. cyklotrasy. K ponuke komplexnosti služieb klienta patria ekonomika, inžinierska činnosť a rozpočty.

JOB DESCRIPTION

 • Príprava podkladov pre inžiniersku činnosť v spolupráci s ostatnými oddeleniami spoločnosti
 • Aktívna komunikácia medzi projekčným tímom a investorom (stavebníkom) v konaní so štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi a pod.
 • Administratívne zabezpečenie vstupných podkladov, prieskumov, odborných posudkov, vyjadrení a stanovísk a podkladov pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie a podobneZastupovanie investora pri územnom konaní, stavebnom konaní a kolaudačnom konaní

WE REQUIRE / PRACTICE

 • Vzdelanie v oblasti stavebníctva výhodou

WE OFFER / EMPLOYEE BENEFITS

 • Práca v úspešnej spoločnosti, ktorá pretvára myšlienky a vízie na skutočnosť a tak stavia budúcnosť
 • Skvelá príležitosť stať sa súčasťou skupiny, ktorá určuje trendy v tom, čomu sa venuje, vybudovať si silné meno, ktoré je zárukou dobre vykonanej práce a kvality a spolupracovať so skvelým tímom odborníkov a špecialistov
 • Možnosť profesijného a kariérneho rastu
 • Region: Bratislava
 • Salary: 1.200 - 1.500 Eur brutto. Finálna výška mzdy závisí od skúseností a odbornosti kandidáta
 • Type of employment:
  • Plný úväzok
 • Start date: Dohodou
Contact
 • David Bača
 • +421 911 969 449
 • david.baca@personalityhr.com
Apply for a position

I am interested in this position


+ Attach resume (pdf, doc, docx, size limit 7MB)
+ Attach another document (pdf, doc, docx, size limit 7MB)

Are you interested in this position?

Fill out a short form and we will contact you

WHY US

OUR BRANCHES

Let’s stay in touch